Campuchia, Brunei, Timor-Leste đã có bản quyền World Cup 2022

Campuchia, Brunei, Timor-Leste đã có bản quyền World Cup 2022

FIFA bán gần xong bản quyền truyền hình World Cup 2022 Theo xác nhận mới nhất từ Liên đoàn bóng đá t