U23 Việt Nam mất lợi thế trước điều chỉnh mới của giải U23 Đông Nam Á 2022

U23 Việt Nam mất lợi thế trước điều chỉnh mới của giải U23 Đông Nam Á 2022

Sau khi U23 Indonesia, U23 Myanmar lần lượt rút khỏi giải U23 Đông Nam Á khiến cho số đội tại mỗi bả