U.23 Việt Nam muốn kéo dài kỷ lục vô tiền khoáng hậu

U.23 Việt Nam muốn kéo dài kỷ lục vô tiền khoáng hậu

U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng mà không để thua bàn nào, điều mà 17 năm rồi chỉ có U.23 Indonesia