Cựu trọng tài FIFA Việt Nam đột ngột qua đời sau trận đá bóng

Cựu trọng tài FIFA Việt Nam đột ngột qua đời sau trận đá bóng

Cựu trọng tài Vũ Trọng Chiến được xác định bị đột quỵ tại nhà riêng. Trước đó, ông đi tắm sau khi th