Xuân Trường tự nguyện làm bồi bàn, đeo tạp dề đảo chảo gà xào bắp cải mời bạn thân

Xuân Trường tự nguyện làm bồi bàn, đeo tạp dề đảo chảo gà xào bắp cải mời bạn thân

Xuân Trường đảo chảo gà xào bắp cải thuần thục.Video được quay trong một quán ăn ở Hàn Quốc ghi lại