Làng vận động viên của Olympic Tokyo 2021 mở cửa trong ảm đạm

Làng vận động viên của Olympic Tokyo 2021 mở cửa trong ảm đạm

Làng VĐV của Olympic và Paralympic Tokyo 2021 đã chính thức đi vào hoạt động vào ngày hôm nay 13/7,