Triển khai dự án “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh, hạnh phúc”, khuyến khích tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng

Triển khai dự án “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh, hạnh phúc”, khuyến khích tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng

Ngày 11/11, TC thể thao Việt Nam, Uỷ ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng Herbalife Việt Nam triển kha