Cristiano Ronaldo sẽ trở lại chương trình đầu tiên mẹ chụp ảnh: Tôi đã chụp một chiếc máy bay riêng để đến Ramalan Bola, Manchester City

Cristiano Ronaldo sẽ phát lại chương trình đầu tiên mà mẹ chụp ảnh: Có máy bay riêng để đến Manchester City [Ramalan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 11 tháng 9: lúc 22:00 ngày 11 tháng 9, Giờ Bắc Kinh, lần thứ 4Vòng của Premier League, Manchester United sẽ là nhà ở Premier League.