ra đi

ra đi

Vlahovic quyết ra đi vào mùa hè【ra đi】:Arsenal đang ráo tiết muốn chiêu mộ Vlahovic để thay thế cho