Ông Nguyễn Đắc Văn: ‘Quang Hải biết mình phải hy sinh gì khi sang châu Âu’

Ông Nguyễn Đắc Văn: ‘Quang Hải biết mình phải hy sinh gì khi sang châu Âu’

Mở đầu buổi nói chuyện riêng với Báo Thanh Niên, người đại diện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải là ông