HLV Gong Oh-kyun: Cầu thủ Việt Nam sẽ trưởng thành trong 1-2 năm tới

HLV Gong Oh-kyun: Cầu thủ Việt Nam sẽ trưởng thành trong 1-2 năm tới

“Trước tiên, tôi xin chúc mừng U23 Saudi Arabia đã vào bán kết. Tôi đã có 17 ngày nắm đội để chuẩn b