Nhìn vào thể lực của các cầu thủ Barcelona, ​​Harvey phải bỏ lỡ FIR của tôi với chính quyền trong các trận bóng đá được xác định bởi

Nhìn vào thể lực của các cầu thủ Barcelona, ​​Harvey chắc chắn đã bỏ lỡ bản thân mình [Chiến thắng trong các trận bóng đá được xác định bởi]: Tháng 8 năm 2019, đội Barcelona U16-B đã đến Kunming để tham gia