Ibrahimovic mời Lukaku dự nhạc hội

Ibrahimovic mời Lukaku dự nhạc hội

“Nếu Lukaku muốn đến dự lễ hội âm nhạc Sanremo, tôi sẵn sàng chào đón cậu ấy. Giữa chúng tôi chẳng c