Việt Nam trở thành Á quân Freestyle football thế giới

Việt Nam trở thành Á quân Freestyle football thế giới

Đây là tấm huy chương đầu tiên của bóng đá nghệ thuật Việt Nam tại một giải đấu cấp độ thế giới.Bài