James Rodriguez cứu đối thủ bị đột quỵ, được ngợi ca là người hùng ở Qatar

James Rodriguez cứu đối thủ bị đột quỵ, được ngợi ca là người hùng ở Qatar

James Rodriguez đang trở thành người hùng trong cuộc đời thực, sau khi giúp sức