Những hình ảnh tác nghiệp ấn tượng trên tuyến đường dài 2.450km tại Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Những hình ảnh tác nghiệp ấn tượng trên tuyến đường dài 2.450km tại Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Chuyên nghiệp – hoành tráng – sôi động – kết nối cảm xúc chính là những tính từ dùng để miêu tả Cuộc