Ronaldo, Neymar bị cấm quảng cáo cho hoạt động cá cược vào cuối năm nay

Ronaldo, Neymar bị cấm quảng cáo cho hoạt động cá cược vào cuối năm nay

Nhiều cơ quan truyền thông uy tín của Anh đưa tin, CAP đã cấm mọi nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạn