Hòa Bình FC tuyển chọn thành công 50 tài năng triển vọng

Hòa Bình FC tuyển chọn thành công 50 tài năng triển vọng

Chương trình tuyển chọn tài năng của Hòa Bình FC nằm trong chiến lược phát triển bóng đá bền vững củ