Bị loại sớm, Ronaldo vẫn sáng cửa giành 'Vua phá lưới' Euro

Bị loại sớm, Ronaldo vẫn sáng cửa giành 'Vua phá lưới' Euro

Có cùng năm bàn như Patrik Schick, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn dẫn đầu và có nhiều cơ hội đoạt danh