Tranh cãi!Mục tiêu thứ hai của Lyon nghi ngờ phạm lỗi là trọng tài muốn hủy mục tiêu Agen Bola 188

Tranh cãi!Mục tiêu thứ hai của Lyon nghi ngờ phạm lỗi là hủy bỏ mục tiêu [Agen Bola 188]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 16 tháng 8Mục tiêu thứ hai của .lyon trong trò chơi này