Tuyển Việt Nam có thể gặp Thái Lan ngay vòng bảng AFF Cup 2022

Tuyển Việt Nam có thể gặp Thái Lan ngay vòng bảng AFF Cup 2022

AFF Cup 2022 sẽ được tổ chức ngay sau khi World Cup 2022 tại Qatar kết thúc (21.11 đến 18.12.2022).